Ersätta Kättingar

Ersätt dina kättingar årligen!

Vi utför dykupdrag med årlig kontroll. Många gånger har kättingarna slitits ut och behöver bytas. Vissa av våra kunder har bytt till rostfria kättingar, då håller dom bättre.

Bild av Gerry Thomasen